Hur det fungerar i ett Zoom room

Uppladdad av Simon Ydhag on maj 25, 2018  

views