Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Skapa en film av en PowerPoint

Visar Inspelningsverktyget i PowerPoint, Office 365. Tidigare hette inspelningsverktyget Office Mix.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt En vecka sedan 3 views

Kommentera uppsatser via film

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 2 Veckor sedan 49 views

Kamratbedömning - Student

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt En månad sedan 2 views

Anmäla sig till en grupp - Student

Om din lärare har valt att erbjuda grupper för självanmälan - alltså grupper där ni själva kan skriva in er i vilken grupp ni vill vara - kan du i den här…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 8 views

Bokningsbara tider - Student

Om din lärare har valt att erbjuda bokningsbara tider i Canvas, kan du boka in dig på dem. Här visar vi hur du gör.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 3 views

Bokningsbara tider - Lärare

Visar hur du kan skapa en serie av tillfällen som studenter kan boka in sig på.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 3 views

Intro Canvas Eng

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 18 views

Texteditorn i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 82 views

Byt språk i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 95 views

Set language in Canvas (eng)

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 16 views

Videomöten med Zoom - Student

Som student har du fn möjlighet att ha möten i Zoom i 40 minuter. Om läraren istället kallar till möte, har ni obegränsat med tid.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 1 views

Inställningar i Canvas - Student

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 190 views

Intro Canvas - Student

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 330 views

Om Zoom-klienten

Vad är Zoom-klienten? Vad kan den vara bra för?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 13 views

Skapa ny powerpoint från en gammal

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 7 Månader sedan 1 views

Dela film

Hur du delar med dig av en film på Play-plattformen när du vill ge en länk till filmen. Du vill kanske t.ex. lägga ut en länk till filmen på lärplattformen.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 7 Månader sedan 13 views