Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Öva i diskussionforum

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kan man använda diskussionsforum för att öva på att diskutera? Vad medför det för aspekter?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 11, 2019 2 plays

Ändra i kursmenyn - Lärare

Visar hur du kan flytta om och visa/dölja objekt på kursmenyn.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on januari 28, 2019 45 plays

Videomöten med Zoom - Student

Som student har du fn möjlighet att ha möten i Zoom i 40 minuter. Om läraren istället kallar till möte, har ni obegränsat med tid.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on augusti 14, 2018 212 plays

Varför en lärplattform?

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Om att samla information och att ha diskussioner, inlämningar m.m. på ett ställe.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on juni 27, 2019 14 plays

Varför en lärplattform?

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Lärplattform som kompletement, både adminstrativt och pedagogiskt.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 05, 2019 26 plays

Utveckling och trender 2

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Vad ser du för utveckling och trender? Video och Flipped classroom, samt Peer assessment.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 06, 2019 3 plays

Utveckling och trender 1

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Trend just nu - mer video i undervisningen.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 06, 2019 3 plays

Utveckla sin användning av lärplattformen

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur kan man utveckla användningen av lärplattformen? Exemplet Flipped classroom.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 06, 2019 3 plays

Tyst på diskussionsforum?

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Hur gör man om det blir för tyst? Vad kan det bero på?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on juni 27, 2019 10 plays

Trygg lärandemiljö

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur bygger man en bra social lärandemiljö där studenter lär av varandra? Om att lära känna varandra och om att vara trygg med…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 4 plays

Texteditorn i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on augusti 16, 2018 209 plays

Tar inte diskussioner mycket lärartid?

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Det beror på vad man vill med sin undervisning, och sätt inte för höga mål.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on juni 25, 2019 6 plays

Syn på kollaborativt lärande 2

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Syn på kollaborativt lärande - utnyttja studenterna som resurs för varandra. Vikten att känna sig trygga med varandra och miljön. …

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 3 plays

Syn på kollaborativt lärande 1

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Syn på kollaborativt lärande och teknikens roll.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 4 plays

Svårigheter med samarbeten

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Om att våga prova och utveckla studentsamarbetet. Fallgropar och konkreta tips.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 3 plays

Svensk presentation av kursen Open Networked Learning

https://www.opennetworkedlearning.se/

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on augusti 05, 2019 12 plays