Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Adnan shows an online flexible course for professionals

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 11 Månader sedan 21 views

Anmäla sig till en grupp - Student

Om din lärare har valt att erbjuda grupper för självanmälan - alltså grupper där ni själva kan skriva in er i vilken grupp ni vill vara - kan du i den här…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt Ett år sedan 27 views

Att bedöma film

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Film som examintion: Hur kan man bedöma en film? Kan den examinera andra saker?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 0 views

Att lära sig Canvas successivt

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Vad var det bästa med att ta sig in i Canvas? Hur kan man tänka?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 6 Månader sedan 8 views

Att utveckla sin Canvas-kurs

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Vad kan underlätta när man utvecklar sin kurs?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 6 Månader sedan 25 views

Att välja examinationsform

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Lärandemålen bör styra examinationsform och det kan vara bra att diskutera valet med kollegor. Vad skriver vi för examinationsforum i…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 3 views

Bedöming under kursens gång - Formativ bedömning - brusig

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kan man bedöma under kursens gång, d.v.s. använda formativ bedömning? Hur i så fall? Tyvärr brusig inspelning.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 2 views

Bedömning - feedback med hjälp av ljud

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Kan man bedöma på olika sätt? Man kan skriva feedback, men också t.ex. ge muntlig feedback.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 6 Månader sedan 10 views

Bedömning och lärandemål

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Om att lägga lärandemål i bedömningsmatris. Kan skapa tydlighet för studenter.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 6 Månader sedan 7 views

Bedömning och matriser

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Vad behöver man tänka på när man bedömer i Canvas? Bedömningar och matriser i Canvas kan…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 6 Månader sedan 7 views

Bedömning utefter kursens gång

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Går det att jobba med bedömning utefter kursens gång? Varför kan det vara bra? Hur kan man göra, exempel?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 0 views

Bokningsbara tider - Lärare

Visar hur du kan skapa en serie av tillfällen som studenter kan boka in sig på.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt Ett år sedan 16 views

Bokningsbara tider - Student

Om din lärare har valt att erbjuda bokningsbara tider i Canvas, kan du boka in dig på dem. Här visar vi hur du gör.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt Ett år sedan 55 views

Bra lärandemiljö

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur bygger man en bra lärandemiljö? Stefan beskriver modellen "Community och Inquiry" med de tre delarna: Det kognitiva, Teaching…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 6 views

Byt språk i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt Ett år sedan 253 views

Commons på MDH - Lärare

Här visar vi upp Commons och hur du kan hitta material som är delar inom MDH, t.ex. från högskolebiblioteket och om studieteknik.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 8 Månader sedan 29 views