Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Varför en lärplattform?

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Lärplattform som kompletement, både adminstrativt och pedagogiskt.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 25 views

Bedömning utefter kursens gång

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Går det att jobba med bedömning utefter kursens gång? Varför kan det vara bra? Hur kan man göra, exempel?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 0 views

Hur får man djupare diskussioner

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Hur kan man som lärare fördjupa studenternas resonemang i diskussioner? Vilka fördjupande frågor kan man ställa?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 1 views

Fördelar med diskussioner i videomöten

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Fördelar med att öva diskussioner i videomöten?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 1 views

Öva i diskussionforum

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kan man använda diskussionsforum för att öva på att diskutera? Vad medför det för aspekter?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 2 views

Att utveckla sin Canvas-kurs

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Vad kan underlätta när man utvecklar sin kurs?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 6 Månader sedan 25 views

Styrkor och svagheter med en lärplattform

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Styrkor och svagheter med en lärplattform - många funktioner.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 4 views

Utveckla sin användning av lärplattformen

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur kan man utveckla användningen av lärplattformen? Exemplet Flipped classroom.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 3 views

Studenterna som resurs i lärandet

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur påverkas lärarens roll? Läraren som moderator/facilitator. Studenterna som resurs i lärandet.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 3 views

Studentsamarbete 1

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur bygger man studentsamarbeten? Diskussionsforum, bloggar, delade dokument och peer assessment.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 4 views

Studentsamarbete 2

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Studentsamarbeten kan bli friare i tid och rum.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 3 views

Utveckling och trender 1

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Trend just nu - mer video i undervisningen.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 3 views

Utveckling och trender 2

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Vad ser du för utveckling och trender? Video och Flipped classroom, samt Peer assessment.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 3 views

Syn på kollaborativt lärande 1

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Syn på kollaborativt lärande och teknikens roll.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 3 views

Syn på kollaborativt lärande 2

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Syn på kollaborativt lärande - utnyttja studenterna som resurs för varandra. Vikten att känna sig trygga med varandra och miljön. …

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 2 views

Skapa givande samarbeten

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur skapande givande studentsamarbeten? Traditioner och föreställningar som kan styra, både från lärare och studenter. Om…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 3 views