Sök efter media från: "Johanna Westerlund"

Anatomi, fysiologi och patofysiologi vid astma och KOL

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 25, 2018 682 plays

Föreläsning Hans Hedenström 4

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 25, 2018 56 plays

Per Rönmark Del 3

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 25, 2018 104 plays

Frakturlära inspelning 2019

Uppladdad av  Johanna Westerlund on april 09, 2019 137 plays

Kollegier vid MDH

En kort film som beskriver bakgrunden till kollegier vid MDH.

Uppladdad av  Johanna Westerlund on augusti 14, 2018 124 plays

Celler

Föreläsning om celler för fysioterapeutprogrammets kurs i fysiologi och anatomi.

Uppladdad av  Johanna Westerlund on oktober 24, 2018 235 plays

Vävnader

Föreläsning om vävnader för fysiologi- och anatomikursen på fysioterapeutprogrammet.

Uppladdad av  Johanna Westerlund on oktober 24, 2018 246 plays

Vävnader i rörelseapparaten

Föreläsning om vävnader i rörelseapparaten för fysioterapeutprogrammets kurs i anatomi och fysiologi. Området examineras i delkursen om rörelseapparaten, men…

Uppladdad av  Johanna Westerlund on oktober 25, 2018 207 plays

Inledning till ortopedi

Inspelning 2019 till kursen Sjukdomslära med inriktning mot internmedicin och ortopedi på fysioterapeutprogrammet.

Uppladdad av  Johanna Westerlund on april 05, 2019 105 plays

Avbildningsmetoder

Föreläsning om avbildningsmetoder av rörelseapparaten. Inspelningen är gjord 2019 till kursen "Sjukdomslära med inriktning mot internmedicin och ortopedi" på…

Uppladdad av  Johanna Westerlund on april 05, 2019 81 plays

Jenny Lindqvist del 2

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 25, 2018 48 plays

Inflammation

Del av Sjukdomslära med inriktning mot internmedicin och ortopedi (BMA057) på fysioterapeutprogrammet, Märlardalens högskola i Västerås

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 25, 2018 180 plays

Precis som alla andra - nästan

Film från Svensk Dysmeliförening

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 25, 2018 28 plays

Astmapatient i primärvården

Anne Rydén: COPD6-mätning. Astmapatienter i primärvården (baserat på hennes magisteruppsats)

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 25, 2018 60 plays

Per Rönmark Del 1

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 25, 2018 103 plays

Ätstörningar

Uppladdad av  Johanna Westerlund on maj 26, 2018 106 plays