Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Hur får man djupare diskussioner

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Hur kan man som lärare fördjupa studenternas resonemang i diskussioner? Vilka fördjupande frågor kan man ställa?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 11, 2019 1 plays

Fördelar med diskussioner i videomöten

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Fördelar med att öva diskussioner i videomöten?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 11, 2019 1 plays

Öva i diskussionforum

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kan man använda diskussionsforum för att öva på att diskutera? Vad medför det för aspekter?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 11, 2019 2 plays

Att bedöma film

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Film som examintion: Hur kan man bedöma en film? Kan den examinera andra saker?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 11, 2019 1 plays

Examinera OLIKA kursmål

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Vad behöver man tänka på för att examinera OLIKA för olika kursmål? Ett exempelmed film och vad det kan ge.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 11, 2019 1 plays

Examinatera mot kursmålen

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Vad behöver man tänka på för att examinera mot kursmålen?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 10, 2019 0 plays

Kursmålen styr

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kursmålen är centrala för undervisningen. Därför är det viktigt att vi arbetar medvetet med dem i ämneskollegiet. Vad ska…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 10, 2019 0 plays

Bedömning utefter kursens gång

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Går det att jobba med bedömning utefter kursens gång? Varför kan det vara bra? Hur kan man göra, exempel?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 03, 2019 0 plays

Exempel på bedömning utefter vägen

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Exempel på bedömning utefter vägen, att öva på en uppgift i grupp som ska examineras enskilt senare. Tyvärr väldigt brusig.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 03, 2019 1 plays

Bedöming under kursens gång - Formativ bedömning - brusig

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kan man bedöma under kursens gång, d.v.s. använda formativ bedömning? Hur i så fall? Tyvärr brusig inspelning.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 03, 2019 2 plays

Att välja examinationsform

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Lärandemålen bör styra examinationsform och det kan vara bra att diskutera valet med kollegor. Vad skriver vi för examinationsforum i…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 03, 2019 3 plays

Grupphandledning

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Exempel på hur man kan använda digitala verktyg vid uppsatsskrivande med grupphandledning. Grupper, delade dokument och feedback ger…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 10, 2019 6 plays

Hur väljer man funktioner?

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Om att börja enkelt och välja det du kan ha nytta av.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 7 plays

Framtiden

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur ser du på framtiden och lärplattformar? Kommer artificiell intelligens och automatisering att ersätta läraren? Om lärarens…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 7 plays

Hitta sina nätverk

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur hittar man sina nätverk? Om arbetslag och om att hitta sina nätverk.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 2 plays

Lärare lär av varandra

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Om att utmana varandra i kollegiala nätverk, att dela med varandra.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 3 plays