Sök efter media från: "Henning von Platen"

ABI/INFORM Global - an example search

A way to search ABI/INFORM Global, the scholarly database for the Business Administration area.

Uppladdad av  Henning von Platen Ett år sedan 2 views

ABI/INFORM Global - en exempelsökning

Ett exempel på hur man kan söka i ABI/INFORM Global, databasen för området Företagsekonomi.

Uppladdad av  Henning von Platen Ett år sedan 9 views

Att söka artiklar i databaser

Uppladdad av  Henning von Platen Ett år sedan 69 views

Sidonumrering av uppsatsen

Uppladdad av  Henning von Platen Ett år sedan 13 views

Vad är en vetenskaplig tidskrift?

Den här filmen handlar om olika typer av tidskrifter med fokus på den vetenskapliga artikeln. Tack till kollegorna i Malmö för inspiration!

Uppladdad av  Henning von Platen Ett år sedan 288 views