Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Commons på MDH - Lärare

Här visar vi upp Commons och hur du kan hitta material som är delar inom MDH, t.ex. från högskolebiblioteket och om studieteknik.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt En månad sedan 26 views

Adnan shows an online flexible course for professionals

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 16 views

Ändra i kursmenyn - Lärare

Visar hur du kan flytta om och visa/dölja objekt på kursmenyn.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 20 views

Intro till Canvas 10 min - Student

En översikt över Canvas huvudmeny och inställningar.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 130 views

Intro till Canvas 20 min - Lärare

Vi går igenom Canvas huvudmeny, inställningar samt hur du designar din kurs med moduler.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 98 views

Skapa en film av en PowerPoint

Visar Inspelningsverktyget i PowerPoint, Office 365. Tidigare hette inspelningsverktyget Office Mix.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 21 views

Kommentera uppsatser via film

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 52 views

Kamratbedömning - Student

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 6 Månader sedan 14 views

Anmäla sig till en grupp - Student

Om din lärare har valt att erbjuda grupper för självanmälan - alltså grupper där ni själva kan skriva in er i vilken grupp ni vill vara - kan du i den här…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 8 Månader sedan 24 views

Bokningsbara tider - Student

Om din lärare har valt att erbjuda bokningsbara tider i Canvas, kan du boka in dig på dem. Här visar vi hur du gör.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 8 Månader sedan 46 views

Bokningsbara tider - Lärare

Visar hur du kan skapa en serie av tillfällen som studenter kan boka in sig på.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 8 Månader sedan 9 views

Intro Canvas Eng

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 9 Månader sedan 33 views

Texteditorn i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 10 Månader sedan 135 views

Byt språk i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 10 Månader sedan 178 views

Set language in Canvas (eng)

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 10 Månader sedan 25 views

Videomöten med Zoom - Student

Som student har du fn möjlighet att ha möten i Zoom i 40 minuter. Om läraren istället kallar till möte, har ni obegränsat med tid.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 10 Månader sedan 89 views