Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Commons på MDH - Lärare

Här visar vi upp Commons och hur du kan hitta material som är delar inom MDH, t.ex. från högskolebiblioteket och om studieteknik.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 2 Veckor sedan 20 views

Adnan shows an online flexible course for professionals

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 14 views

Ändra i kursmenyn - Lärare

Visar hur du kan flytta om och visa/dölja objekt på kursmenyn.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 16 views

Intro till Canvas 10 min - Student

En översikt över Canvas huvudmeny och inställningar.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 125 views

Intro till Canvas 20 min - Lärare

Vi går igenom Canvas huvudmeny, inställningar samt hur du designar din kurs med moduler.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 91 views

Skapa en film av en PowerPoint

Visar Inspelningsverktyget i PowerPoint, Office 365. Tidigare hette inspelningsverktyget Office Mix.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 19 views

Kommentera uppsatser via film

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 51 views

Kamratbedömning - Student

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 5 Månader sedan 14 views

Anmäla sig till en grupp - Student

Om din lärare har valt att erbjuda grupper för självanmälan - alltså grupper där ni själva kan skriva in er i vilken grupp ni vill vara - kan du i den här…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 7 Månader sedan 24 views

Bokningsbara tider - Student

Om din lärare har valt att erbjuda bokningsbara tider i Canvas, kan du boka in dig på dem. Här visar vi hur du gör.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 7 Månader sedan 46 views

Bokningsbara tider - Lärare

Visar hur du kan skapa en serie av tillfällen som studenter kan boka in sig på.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 7 Månader sedan 9 views

Intro Canvas Eng

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 8 Månader sedan 33 views

Texteditorn i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 9 Månader sedan 135 views

Byt språk i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 9 Månader sedan 171 views

Set language in Canvas (eng)

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 9 Månader sedan 25 views

Videomöten med Zoom - Student

Som student har du fn möjlighet att ha möten i Zoom i 40 minuter. Om läraren istället kallar till möte, har ni obegränsat med tid.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 9 Månader sedan 87 views