Sök efter media från: "Henning von Platen"

ABI/INFORM Global - an example search

A way to search ABI/INFORM Global, the scholarly database for the Business Administration area.

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 2 plays

ABI/INFORM Global - en exempelsökning

Ett exempel på hur man kan söka i ABI/INFORM Global, databasen för området Företagsekonomi.

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 10 plays

Att söka artiklar i databaser

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 83 plays

Sidonumrering av uppsatsen

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 18 plays

Vad är en vetenskaplig tidskrift?

Den här filmen handlar om olika typer av tidskrifter med fokus på den vetenskapliga artikeln. Tack till kollegorna i Malmö för inspiration!

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 327 plays