Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Adnan shows an online flexible course for professionals

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on februari 15, 2019 26 plays

Anmäla sig till en grupp - Student

Om din lärare har valt att erbjuda grupper för självanmälan - alltså grupper där ni själva kan skriva in er i vilken grupp ni vill vara - kan du i den här…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 16, 2018 32 plays

Bokningsbara tider - Lärare

Visar hur du kan skapa en serie av tillfällen som studenter kan boka in sig på.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 16, 2018 25 plays

Bokningsbara tider - Student

Om din lärare har valt att erbjuda bokningsbara tider i Canvas, kan du boka in dig på dem. Här visar vi hur du gör.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 16, 2018 72 plays

Byt språk i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on augusti 14, 2018 279 plays

Bädda in en film i Canvas

Visar hur du bäddar in en film på (t.ex.) en sida i Canvas.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on augusti 14, 2020 4 plays

Commons på MDH - Lärare

Här visar vi upp Commons och hur du kan hitta material som är delar inom MDH, t.ex. från högskolebiblioteket och om studieteknik.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on maj 06, 2019 34 plays

Dela film

Hur du delar med dig av en film på Play-plattformen när du vill ge en länk till filmen. Du vill kanske t.ex. lägga ut en länk till filmen på lärplattformen.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on maj 25, 2018 160 plays

DigCompEdu

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on mars 16, 2021 0 plays

Diskussioner i Canvas - Lärare

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on maj 25, 2018 80 plays

Grupper i Canvas - Lärare

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on maj 25, 2018 131 plays

Högskolepedagogisk spaning - Pilotavsnitt 1

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on mars 24, 2021 0 plays

Inställningar i Canvas - Student

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on augusti 10, 2018 533 plays

Intro Canvas Eng

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on augusti 30, 2018 75 plays

Intro till Canvas 10 min - Student

En översikt över Canvas huvudmeny och inställningar.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on januari 28, 2019 1,027 plays

Intro till Canvas 20 min - Lärare

Vi går igenom Canvas huvudmeny, inställningar samt hur du designar din kurs med moduler.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on januari 28, 2019 206 plays