Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Adnan shows an online flexible course for professionals

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on februari 15, 2019 21 plays

Anmäla sig till en grupp - Student

Om din lärare har valt att erbjuda grupper för självanmälan - alltså grupper där ni själva kan skriva in er i vilken grupp ni vill vara - kan du i den här…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 16, 2018 28 plays

Att bedöma film

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Film som examintion: Hur kan man bedöma en film? Kan den examinera andra saker?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 11, 2019 1 plays

Att lära sig Canvas successivt

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Vad var det bästa med att ta sig in i Canvas? Hur kan man tänka?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on juni 25, 2019 8 plays

Att utveckla sin Canvas-kurs

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Vad kan underlätta när man utvecklar sin kurs?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on juni 27, 2019 25 plays

Att välja examinationsform

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Lärandemålen bör styra examinationsform och det kan vara bra att diskutera valet med kollegor. Vad skriver vi för examinationsforum i…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 03, 2019 3 plays

Bedöming under kursens gång - Formativ bedömning - brusig

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kan man bedöma under kursens gång, d.v.s. använda formativ bedömning? Hur i så fall? Tyvärr brusig inspelning.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 03, 2019 2 plays

Bedömning - feedback med hjälp av ljud

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Kan man bedöma på olika sätt? Man kan skriva feedback, men också t.ex. ge muntlig feedback.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on juni 25, 2019 10 plays

Bedömning och lärandemål

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Om att lägga lärandemål i bedömningsmatris. Kan skapa tydlighet för studenter.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on juni 25, 2019 7 plays

Bedömning och matriser

Intervju med Karin Andersson, Universitetsadjunkt i pedagogik, 2019-06-24: Vad behöver man tänka på när man bedömer i Canvas? Bedömningar och matriser i Canvas kan…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on juni 25, 2019 7 plays

Bedömning utefter kursens gång

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Går det att jobba med bedömning utefter kursens gång? Varför kan det vara bra? Hur kan man göra, exempel?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 03, 2019 0 plays

Bokningsbara tider - Lärare

Visar hur du kan skapa en serie av tillfällen som studenter kan boka in sig på.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 16, 2018 19 plays

Bokningsbara tider - Student

Om din lärare har valt att erbjuda bokningsbara tider i Canvas, kan du boka in dig på dem. Här visar vi hur du gör.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on oktober 16, 2018 55 plays

Bra lärandemiljö

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur bygger man en bra lärandemiljö? Stefan beskriver modellen "Community och Inquiry" med de tre delarna: Det kognitiva, Teaching…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on september 09, 2019 6 plays

Byt språk i Canvas

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on augusti 14, 2018 261 plays

Commons på MDH - Lärare

Här visar vi upp Commons och hur du kan hitta material som är delar inom MDH, t.ex. från högskolebiblioteket och om studieteknik.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt on maj 06, 2019 30 plays