Sök efter media från: "Lotta Fröjdfeldt"

Hur får man djupare diskussioner

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Hur kan man som lärare fördjupa studenternas resonemang i diskussioner? Vilka fördjupande frågor kan man ställa?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 1 views

Fördelar med diskussioner i videomöten

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Fördelar med att öva diskussioner i videomöten?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 1 views

Öva i diskussionforum

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kan man använda diskussionsforum för att öva på att diskutera? Vad medför det för aspekter?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 2 views

Att bedöma film

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Film som examintion: Hur kan man bedöma en film? Kan den examinera andra saker?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 1 views

Examinera OLIKA kursmål

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Vad behöver man tänka på för att examinera OLIKA för olika kursmål? Ett exempelmed film och vad det kan ge.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 0 views

Examinatera mot kursmålen

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Vad behöver man tänka på för att examinera mot kursmålen?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 0 views

Kursmålen styr

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kursmålen är centrala för undervisningen. Därför är det viktigt att vi arbetar medvetet med dem i ämneskollegiet. Vad ska…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 0 views

Bedömning utefter kursens gång

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Går det att jobba med bedömning utefter kursens gång? Varför kan det vara bra? Hur kan man göra, exempel?

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 0 views

Exempel på bedömning utefter vägen

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Exempel på bedömning utefter vägen, att öva på en uppgift i grupp som ska examineras enskilt senare. Tyvärr väldigt brusig.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 1 views

Bedöming under kursens gång - Formativ bedömning - brusig

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Kan man bedöma under kursens gång, d.v.s. använda formativ bedömning? Hur i så fall? Tyvärr brusig inspelning.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 2 views

Att välja examinationsform

Intervju med Karin Shekhi 2019-09-18: Lärandemålen bör styra examinationsform och det kan vara bra att diskutera valet med kollegor. Vad skriver vi för examinationsforum i…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 3 Månader sedan 3 views

Grupphandledning

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Exempel på hur man kan använda digitala verktyg vid uppsatsskrivande med grupphandledning. Grupper, delade dokument och feedback ger…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 5 views

Hur väljer man funktioner?

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Om att börja enkelt och välja det du kan ha nytta av.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 7 views

Framtiden

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur ser du på framtiden och lärplattformar? Kommer artificiell intelligens och automatisering att ersätta läraren? Om lärarens…

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 6 views

Hitta sina nätverk

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Hur hittar man sina nätverk? Om arbetslag och om att hitta sina nätverk.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 2 views

Lärare lär av varandra

Intervju med Stefan Hrastinski 2019-08-29: Om att utmana varandra i kollegiala nätverk, att dela med varandra.

Uppladdad av  Lotta Fröjdfeldt 4 Månader sedan 3 views