Sök efter media från: "Karin Wiman"

Extra funktioner i ERIC

En film som visar inställningar du kan göra i ERIC för att förbättra din sökning samt hur du kan skicka resultatlistan till din e-post och enkelt skapa referenser.

Uppladdad av  Karin Wiman on maj 25, 2018 41 plays

Vad du behöver för att kunna läsa bibliotekets e-böcker

En film om vilka program och konton du behöver för att kunna ladda hem en av bibliotekets e-böcker.

Uppladdad av  Karin Wiman on juli 11, 2018 52 plays

Getting started with the library's e-books

Which programs and accounts you need to get started with the library's e-books

Uppladdad av  Karin Wiman on juli 12, 2018 14 plays

Hur vet jag vad som är bra information eller inte? Gör ett CRAAP-test.

Testet är framtaget av Mariam Library vid California State University, USA. Fritt översatt till svenska av bibliotekarierna vid MDH.

Uppladdad av  Karin Wiman on mars 12, 2019 58 plays

Söka efter Cochrane rapporter

Uppladdad av  Karin Wiman on september 05, 2019 36 plays

Att avgöra om en vetenskaplig artikel är intressant med hjälp av IMRaD

Hur du, utan att behöva läsa hela artikeln, kan avgöra om den är intressant eller ej.

Uppladdad av  Karin Wiman on maj 08, 2020 11 plays

Att söka efter och reservera en bok i bibliotekets söktjänst Primo

Visar hur du söker efter och reserverar en bok i Primo.

Uppladdad av  Karin Wiman on juni 02, 2020 5 plays

Söka artiklar i PubMed

Hur du söker efter artiklar i PubMed, en databas inom medicin, fysioterapi, vårdvetenskap och andra närliggande ämnen.

Uppladdad av  Karin Wiman on juni 04, 2020 4 plays

Hur du hittar relevanta tidskrifter inom ditt forskningsområde

Hur du gör tidskriftssökningar i databaserna Scopus samt Web of Science.

Uppladdad av  Karin Wiman on juli 09, 2020 3 plays

How to get an ORCID

How to get an ORCID and why should you want an ORCID?

Uppladdad av  Karin Wiman on juni 26, 2020 2 plays