Sök efter media från: "Henning von Platen"

Vad är en vetenskaplig tidskrift?

Den här filmen handlar om olika typer av tidskrifter med fokus på den vetenskapliga artikeln. Tack till kollegorna i Malmö för inspiration!

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 340 plays

ABI/INFORM Global - an example search

A way to search ABI/INFORM Global, the scholarly database for the Business Administration area.

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 2 plays

ABI/INFORM Global - en exempelsökning

Ett exempel på hur man kan söka i ABI/INFORM Global, databasen för området Företagsekonomi.

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 10 plays

Att söka artiklar i databaser

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 83 plays

Sidonumrering av uppsatsen

Uppladdad av  Henning von Platen on maj 25, 2018 18 plays